ŻÓŁKIEW
Kolegiata ¦w. Wawrzyńca
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003