ŻÓŁKIEW
Cerkiew Bazylianów
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003