ŻÓŁKIEW
Cerkiew Bazylianów
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003