ŻÓŁKIEW
Ko¶ciół Dominikanów
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003